B2B,Tips Wat is MVO en wat betekent dat voor jou als ondernemer?

Wat is MVO en wat betekent dat voor jou als ondernemer?

Wat is MVO en wat betekent dat voor jou als ondernemer? post thumbnail image

MVO is een steeds belangrijk wordend begrip voor ondernemers in Nederland. Veel werkgevers weten ondertussen wel dat het ‚iets met duurzaamheid’ heeft te maken, maar wat precies is vaak onbekend. Toch is het goed om hiervan op de hoogte te zijn, omdat zaken als een ISO 26000 certificering of een ISO 14001 steeds belangrijker worden. Hieronder vertellen we je wat het inhoudt en waar MVO voor staat.

Wat is MVO?

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is voor steeds meer bedrijven een belangrijk aandachtspunt. Er wordt namelijk de impact mee bedoeld dat een bedrijf heeft op mens en milieu. Termen als duurzaamheid, circulariteit, social return en het scheppen van goede arbeidsomstandigheden zijn hierbij belangrijke thema’s. Tevens kan MVO ook nieuwe kansen, diensten of producten creëren. 

Toegevoegde waarde aan de samenleving

Een bedrijf dat rekening houdt met MVO zorgt voor een toegevoegde waarde aan de samenleving, en werkt daarbij aan een constant lopend proces. Het enige doel hierbij is om ervoor te zorgen dat je het als bedrijf op bovenstaande punten steeds beter doet. Een MVO-beleid bestaat uit doelen voor de toekomst en maatregelen om deze doelen te behalen. Dat kan bijvoorbeeld zijn om ‘binnen 5 jaar 100% van de stroom voor productieprocessen zelf op te wekken’. In het beleid wordt beschreven hoe dit doel behaald gaat worden.

Bewustwording en verbetering

Als leidraad zijn hier internationale richtlijnen voor geschreven zoals de ISO 26000. Het gaat daarbij over de bewustwording en de verbetering van de ecologische en sociale gevolgen ten gevolge van de bedrijfsactiviteiten die het bedrijf in kwestie heeft. Praktische gezien hebben we het dan over de impact die het bedrijf op het milieu heeft. De resultaten dat een bedrijf op het gebied van MVO heeft behaald, zijn te staven aan de zogenaamde CO2-prestatieladder.

Bedrijfsprocessen die een maatschappelijke of ecologische impact hebben

Bij een dergelijk beleid bepaalt een bedrijf hoe het om wil gaan met bedrijfsprocessen die een maatschappelijke of ecologische impact hebben. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de productie, de huisvesting en het energieverbruik, maar ook aan zaken als inkoop, afval, distributie en communicatie.

Samenwerkingen

Steeds vaker wordt bij samenwerkingen met de overheid of grote internationale bedrijven om een dergelijk MVO beleid gevraagd en telt deze mee in het besluit om tot een samenwerking over te gaan. Heb je niet zo’n MVO-beleid opgesteld, dan heb je bij het proberen van het binnenhalen van een opdracht bij dergelijke partners al direct een achterstand.

Ook steeds meer consumenten zijn op de hoogte van dergelijke MVO certificeringen, net als de media. Dit maakt het nog belangrijker omdat steeds meer consumenten bezig zijn met de klimaatproblemen en duurzaamheid. Bedrijven die meewerken aan dergelijke initiatieven kunnen dan ook vaker op steun rekenen van consumenten en media.

Samengevat kunnen we dan ook zeggen dat de voordelen van MVO zijn:

– een beter imago bij consumenten, bedrijven en overheid

– als bedrijf ben je een interessante partner voor overheden en andere aanbesteders

– financiële voordelen door kostenbesparing en gebruikmaken van aantrekkelijke subsidies

– een MVO creëert onderscheidend vermogen

MVO is de standaard voor ondernemen in de 21ste eeuw, waarbij de uitgangspunten een integrale visie op het ondernemerschap zijn. Een dergelijke MVO is verankerd in alle bedrijfsprocessen, waarbij bij iedere bedrijfsbeslissing een afweging gemaakt wordt tussen de verschillende stakeholderbelangen: de belangen van betrokken personen, bedrijven en organisaties.

Related Post