Tips Tips voor het voeren van een ontslaggesprek

Tips voor het voeren van een ontslaggesprek

Tips voor het voeren van een ontslaggesprek post thumbnail image

Wellicht kijkt niemand ernaar uit om een werknemer te moeten ontslaan, wat de reden voor dat ontslag ook is. Een ontslaggesprek voeren, doe je best goed voorbereid en gestructureerd, dit zorgt ervoor dat het voor beide partijen duidelijk is en er geen misverstanden ontstaan. De gesprekstechnieken voor een ontslaggesprek werden door verschillende experts alvast al geconcretiseerd en kunnen als een soort van handleiding gebruikt worden.
Hoe voer je een ontslaggesprek in de praktijk, het is een vraag waar veel hr-professionels mee worstelen. We overlopen hierna hoe je dit in de praktijk kan toepassen.

Alles begint met een goede voorbereiding

Het is voor werknemers tijdens een ontslaggesprek belangrijk om duidelijke en heldere informatie te krijgen. Niet alleen moet van meet af aan duidelijk zijn dat het ontslag vaststaat, je moet de boodschap ook zo brengen dat jouw werknemer het kan plaatsen. De structuur van het ontslaggesprek zal hier een noodzakelijke rol in spelen. Zet voor het effectieve gesprek de punten op papier die je wil aanhalen, net als de eventuele bezwaren waar je tegenaan zou kunnen botsen. Iemand die goed voorbereid is, zal op bezwaren veel makkelijker en overtuigender kunnen reageren.
Ook de wettelijke kant van de zaak is belangrijk. Iemand ontslaan met een vast contract moet volgens de geldende procedures verlopen. Iemand ontslaan na een burn-out, houdt dan wel andere te volgen regelgeving in. Iemand ontslaan omwille van een zware fout, is nog een ander verhaal. Laat je, indien nodig hiervoor bijstaan door experten, zodat je hier geen fouten maakt.

iemand-ontslaan-met-vast-contract

Praktische tips voor het voeren van een ontslaggesprek

Geef een concrete boodschap

Geen enkele werknemer die op het punt staat ontslagen te worden, heeft iets aan verhaaltjes. Breng de boodschap daarom duidelijk en direct, zonder erom heen te draaien. De structuur van het ontslaggesprek zal bepalend zijn of de boodschap goed aankomt.

Reageer op emoties

Het nieuws van het ontslag zal in veel gevallen hard aankomen, wees je daarvan bewust en zorg dat je voorbereid bent op allerhande emoties. Je kunt de werknemer hier het best in bijstaan door naar hem of haar te luisteren. Let hier wel op dat je niet in de valkuil trapt van te ver mee te gaan in de emoties en zo verwarring te creëren.

gesprekstechnieken-ontslaggesprek

Biedt feedback en begeleiding/ondersteuning aan

Uiteraard heeft jouw werknemer het recht om te weten wat de reden achter zijn ontslag is. Niet alleen helpt dit om het ontslag te kaderen, het kan ook helpen om bij een volgende baan niet dezelfde weg op te gaan.
Als mensen bijvoorbeeld ontslagen worden na een lange periode van afwezigheid door burn-out, chronische ziekte enzoverder, kun je hen helpen door begeleiding en ondersteuning aan te bieden. Doe dit echter alleen als je zeker weet dat je dit ook kan waarmaken.
Iemand ontslaan met een vast contract kan geholpen worden bij bijvoorbeeld het in orde brengen van de uitkering.


Een ontslaggesprek voeren, het klinkt makkelijker dan het vaak is. De vraag die dan ook vaak opduikt bij personeelsverantwoordelijken is “hoe voer je een ontslaggesprek?”. Een cursus Gesprekstechnieken ontslaggesprek kan je hier vast en zeker bij helpen.

Related Post