MKB Tips om je MKB bedrijf beter te beheren en organiseren

Tips om je MKB bedrijf beter te beheren en organiseren

Tips om je MKB bedrijf beter te beheren en organiseren post thumbnail image

Organiseren is een van de belangrijkste functies van bedrijfsbeheer. Het helpt bij het bestaan ​​en activiteiten te systematiseren als een stabiele en werkende organisatie. Organiseren is vooral structureren, ordenen en ontwerpen… op allerlei verschillende vlakken, bijvoorbeeld op het gebied van administratie. Daar kun je een administratiekantoor in Amsterdam voor inhuren, maar voor enkele basistips, kun je ook gewoon verder lezen!

De reikwijdte van organiseren strekt zich uit van bedrijfsprocessen tot het bijhouden van nieuwe technologieën. Dus als we het hebben over het organiseren van bedrijven, moeten we rekening houden met de reikwijdte van het organiseren in zijn geheel.

Definieer je bedrijfsmodel

Het bedrijfsmodel is hoe een bedrijf van plan is inkomsten te genereren en winstgevend te zijn door middel van zijn activiteiten. Als de bedrijfsvoering niet in overeenstemming is met het beoogde bedrijfsmodel, zal het bedrijf niet in staat zijn om de beoogde waarde aan zijn klanten te leveren. Als dit niet op tijd wordt aangepakt, zal dit er uiteindelijk toe leiden dat de beoogde inkomsten niet worden behaald. Daarom neemt het bedrijfsmodel de rol aan van een belangrijke leidende factor bij het bepalen van de bedrijfsvoering en de waardeketen activiteiten van een bedrijf. 

Definieer de bedrijfsprocessen

Het bedrijfsproces verwijst naar de functionele reeks activiteiten. In kleine organisaties kan bijvoorbeeld de gehele HR-functie als één enkel bedrijfsproces worden behandeld, terwijl in grotere organisaties; de subfuncties van HR (werving, salarisverwerking enz.) als afzonderlijke bedrijfsprocessen worden behandeld. Het is erg belangrijk om deze bedrijfsprocessen te definiëren omdat het in kaart brengt hoe de operaties of de operationele activiteiten die betrokken zijn bij een bedrijfsproces daadwerkelijk zullen worden uitgevoerd. Dit omvat het identificeren van de belangrijkste betrokken operaties en het identificeren van de operationele activiteiten die nodig zijn om de operaties te voltooien en het bepalen van de stroom van deze activiteiten. Het definiëren van de bedrijfsprocessen zal organisaties helpen een duidelijke visie te hebben van wat ze moeten doen in verschillende functionele gebieden van het bedrijf.

SOP’s ontwikkelen

Standard Operating Procedures (SOP’s) zijn gedocumenteerde stapsgewijze instructies die moeten worden gevolgd bij de uitvoering van routinematige operationele taken en activiteiten. SOP’s definiëren niet alleen de werkstroom, maar drukken ook expliciet het wat, waar, wanneer en hoe van de operationele taken/activiteiten uit. Door de prestatienormen op operationeel niveau te definiëren, helpen SOP’s bedrijven om kwaliteit, efficiëntie en effectiviteit op basisniveau te handhaven. 

Related Post