Flexwerk Flexwerken: wat zijn je rechten?

Flexwerken: wat zijn je rechten?

Flexwerken: wat zijn je rechten? post thumbnail image

Als je als flexwerker werkt of aan de slag gaat betekent dit dat je geen vast arbeidscontract hebt. Je werkt bijvoorbeeld voor een uitzendbureau, je bent gedetacheerd of je hebt een nulurencontract. Ook als je werkt als freelancer ben je flexwerker. Deze manier van werken kan onzekerheden opleveren door het tijdelijke karakter van het werk. Daarom is in 1998 in Nederland de Wet Werk en Zekerheid ingevoerd. Deze wet biedt werknemers met een tijdelijk contract meer houvast en vooral rechten. De belangrijkste rechten van flexwerkers lichten we toe.

flexwerk-rechten

Waar heb ik als flexwerker recht op?

  • Voor jou als flexwerker is het belangrijk ruim van tevoren te weten of je contract wel of niet wordt verlengd. Daarom heeft de werkgever de plicht om dit minstens één maand van tevoren aan je mee te delen. Als hij dit verzuimt heb je recht op een vergoeding.
  • Met een flexcontract kan het gebeuren dat je tijdelijk geen werk hebt. De werkgever is echter wel verplicht om je dan door te betalen.
  • Als je een contract hebt van 6 maanden of minder dan mag de werkgever geen proeftijd in acht nemen. Als de werkgever dit toch doet en je hebt een kort contract dan heb je sowieso de zekerheid van werken voor de hele periode van je contract. Een concurrentiebeding mag ook niet ingezet worden, behalve als de werkgever hiervoor een zwaarwegende reden heeft.
  • Als je 3 keer een tijdelijk contract hebt gehad of je werkt al 2 jaar dan heb je recht op een vast contract.

Flexwerken tijdens corona: waar heb ik als flexwerker recht op?

Flexwerken tijdens corona geeft veel onzekerheid. Juist omdat je geen vast arbeidscontract hebt en er soms minder werkgelegenheid is zijn je inkomsten een stuk minder of zelfs helemaal weggevallen. Om deze tijd te kunnen overbruggen kun je een vergoeding aanvragen bij het UWV van 550 euro bruto per maand. Deze vergoeding, genaamd TOFA ( Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten) geldt voor de maanden maart, april en mei 2020 bedraagt 1650 euro bruto. Er zijn echter wel een aantal voorwaarden voor het aanvragen van de vergoeding.

  • Je verdiensten moeten in februari minimaal 400 euro zijn geweest en je moet kunnen aantonen dat je in april minimaal de helft van je inkomsten bent kwijtgeraakt.
  • Je mag in de maanden maart, april en mei geen aanvraag voor WW, bijstand of ander sociale regeling hebben gedaan.
  • Je werkgever kan via de NOW-regeling( Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud) een aanvraag doen om je loon tijdelijk door te betalen. Er zijn hiervoor wel een aantal voorwaarden. Het is raadzaam hierover navraag te doen bij je werkgever.

Lees ook: 5 redenen om een zakelijke blog te starten

Related Post