B2B,MKB,Tips Waarom re-integratie zo belangrijk is

Waarom re-integratie zo belangrijk is

Waarom re-integratie zo belangrijk is post thumbnail image

Overal waar mensen werken kan verzuim voorkomen. Of dit nu in een grote organisatie is of in een kleine organisatie, verzuim is altijd een belangrijk element binnen ondernemingen. Werknemers met griep zijn natuurlijk niet te voorkomen, net zoals ongevallen. Maar wanneer het verzuim werk-gerelateerd is moeten er wellicht andere stappen ondernomen worden. Het is daarom ook erg belangrijk om grip te krijgen op het verzuim binnen je organisatie. Een goed verzuimmanagement mag dan ook niet ontbreken wanneer je je werknemers gezond op de werkvloer wilt houden. Verzuimmanagement behelst het in kaart brengen van het verzuim maar ook het ondersteunen bij de re-integratie van zieke werknemers. Wanneer het verzuim goed in kaart is gebracht is het bieden van ondersteuning tijdens re-integratie ook een stuk eenvoudiger.

Wat is verzuimmanagement?

Verzuimmanagement is simpel gezegd het management van het verzuim in je organisatie. Dit klinkt doorgaans relatief eenvoudig, maar wanneer je het verzuim goed in kaart wil brengen zijn er wat belangrijke punten om in acht te nemen. Zo is het belangrijk om niet alleen het aantal zieke werknemers in kaart te brengen, maar is ook de reden van ziekmelding erg belangrijk. Zeker wanneer het om werk-gerelateerde ziekmeldingen gaat kan het aanpassen van de werkzaamheden de duur van het verzuim terugdringen. Ook het krijgen van grip op de re-integratieprocessen is erg belangrijk binnen een goed verzuimmanagement. Wanneer je de zieke medeweker goed kan begeleiden naar terugkeer binnen het werk voorkom je een snelle terugval voor de betreffende medewerker. Je bouwt bij een goede begeleiding een gezonde werkrelatie op waarbij verzuim en de kans op herhaling wordt teruggedrongen.

Hoe zorg je voor een succesvolle re-integratie?

Het begeleiden van zieke werknemers tijdens het re-integratie proces is een belangrijk element binnen verzuimmanagement. Om re-integratie te bevorderen zijn er een aantal zaken waar rekening mee gehouden moet worden. Zo is belangrijk om je te realiseren dat zowel de werkgever als de werknemer verplicht zijn om mee te werken aan het re-integratieproces. Dit klinkt vanzelfsprekend, maar in de praktijk werkt het niet altijd zo eenvoudig. Daarnaast is het belangrijk om goed naar de zieke werknemer te luisteren. Wanneer er aangepaste werkzaamheden mogelijk zijn is het belangrijk dat je deze als werkgever ondersteund. Zo neemt u de werknemer serieus, maar zorg je er ook voor dat je eenvoudiger in contact kan blijven met uw werknemer. Een open communicatie is dan ook erg belangrijk waarin gezamenlijk toegewerkt wordt naar kleine doelstellingen. Ook al gaat re-integratie met kleine stapjes, het is belangrijk dat er samen wordt gewerkt naar terugkeer op de werkvloer.

Het re-integreren is erg belangrijk voor de werkgever als de werknemer. De werkgever behoudt zijn werknemer en de werknemer gaat weer met plezier naar het werk en behoudt zijn or haar sociale contacten. Hoewel re-integratie geen eenvoudige opgave is, kan dit wel worden ondersteund door een goed verzuimmanagement vanuit de organisatie. Het verzuim wordt hierin duidelijk in kaart gebracht en ook de oorzaken komen naar voren. Bovendien kan door een goed inzicht in het verzuim een duidelijk plan van aanpak worden gemaakt om werknemers te helpen re-integreren, wat de onderlinge verhoudingen tussen werkgever en werknemer ten goede komt.

Related Post