Uncategorized Wat is het verschil tussen een beroepsaansprakelijkheidsverzekering en een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering?

Wat is het verschil tussen een beroepsaansprakelijkheidsverzekering en een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering?

Wat is het verschil tussen een beroepsaansprakelijkheidsverzekering en een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering? post thumbnail image

Door een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ben je gedekt tegen de schade die door jou of je werknemers wordt veroorzaakt. Als je spullen van een opdrachtgever beschadigt of anders lichamelijk letsel toebrengt ben je aansprakelijk. Het is dus verstandig om je als zzp’er in ieder geval voor bedrijfsaansprakelijkheid te verzekeren, maar hoe zit dat dan met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

Wat is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering kan een aanvullende verzekering zijn op de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB). Door deze beroepsdekking ben je gedekt tegen schade als gevolg beroepsfouten. Mocht je nalatigheid zijn, een vergissing maken, verzuimen of onachtzaam zijn tijdens de uitvoering van je opdracht dan is de schade gedekt. De juridische kosten die moeten worden gemaakt als er een geschil is over de aansprakelijkheid en waarover de rechter een uitspraak moet doen zijn ook meeverzekerd. Om hier een aparte rechtsbijstandsverzekering voor af te sluiten is dus overbodig.

beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Wat is een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB)?

Als bedrijf kun je voor veel zaken aansprakelijk worden gesteld en de financiële schade daaruit kan dan in de papieren lopen. De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) is een verzekering die schade aan spullen en personen dekt, die ontstaan tijdens of op het werk. Denk bijvoorbeeld aan het beschadigen eigendommen bij een klant, of steiger valt op een auto. Ook kan het zijn dat je lichamelijk letsel veroorzaakt. Denk bijvoorbeeld aan een klant die op jouw werkterrein uitglijdt omdat het glas is en je hebt niet gestrooid. Deze verzekering is wettelijk niet verplicht. Natuurlijk zijn er situaties waarin deze verzekering noodzakelijk is. Opdrachtgevers of leveranciers kunnen erom vragen en ook de brancheorganisatie kan de afname van deze verzekering eisen voor de kwaliteit van de beroepsgroep.

Ook de beroepsaansprakelijkheidsverzekering is niet verplicht maar wel heel verstandig om te hebben als zelfstandig ondernemer. De aansprakelijkheidsclaims nemen enorm toe en fouten maken is menselijk. Veelal is een combinatie van de AVB en BAV verstandig omdat dit een heel grijs gebied is. Laat de verzekeraar maar uitzoeken als er een claim komt voor een fout. Zij moeten aantonen of een claim terecht is, want de verzekeraar moet uiteindelijk wel/niet uitkeren.

bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Voor wie?

Eigenlijk moeten alle ondernemers een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Schade die wordt veroorzaakt terwijl je aan het werk bent, wordt niet vergoed door je particuliere aansprakelijkheidsverzekering. De AVB dekt niet alleen jezelf als ondernemer, maar ook je personeel. Als ondernemer bedoelen we natuurlijk iedereen die een bedrijf heeft, dus ook de zzp’er.

In veel gevallen is voor de zzp’er ook de beroepsaansprakelijkheidsverzekering noodzakelijk. Deze verzekering is bedoeld voor zzp’ers met een adviesfunctie, zoals architecten en constructeurs. Je verzekert je hiermee voor financiële schade die door je beroepsfouten (je eigen handelen) zijn ontstaan.


Met de werknemersschade verzeker je je (toekomstige) werknemers voor schade die ze bij een ongeval op het werk oplopen, maar waarvoor je als werkgever niet aansprakelijk bent. Toch vindt de rechter soms dat een werkgever een verantwoordelijkheid hiervoor heeft. Om als werkgever serieus te worden genomen moet je je volgens de wetgever als een goede werkgever moet gedragen en dus kan een dergelijke verzekering verstandig zijn. 

Schade aan jezelf of aan je bedrijf wordt niet vergoed. Schade of kosten die je maakt om een product of dienst opnieuw te leveren vallen ook niet binnen de dekking en voor milieuschade op een bedrijfsterrein. Schade veroorzaakt door opzet, roekeloosheid en door een auto, vaartuig of drone is niet gedekt.

Als je producten schade veroorzaken aan anderen, dan valt dit onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, want zogenaamde productaansprakelijkheid is meeverzekerd. Schade aan de spullen van anderen, valt ook onder de verzekering.  Het is daarnaast aan te raden om risico’s te voorkomen voor de continuïteit van je bedrijf. Je kunt een heleboel risico’s voor zijn door preventie, maar niet alles en iedereen kan je bedrijf aansprakelijk stellen. Daardoor kan zelfs het voortbestaan van je bedrijf in het geding komen. 

Wat is het verschil tussen een beroepsaansprakelijkheidsverzekering en een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Een particuliere aansprakelijkheidsverzekering is uitsluitend bedoeld voor particulieren. Daarom zijn bedrijfsrisico’s uitgesloten. Je moet hiervoor echt een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering hebben.

De opzichtdekking vergoedt de schade aan spullen van anderen, want deze schade is namelijk de schade die je toebrengt aan de spullen van anderen die je voor bewerking of bewaring in het bedrijf hebt opgeslagen. Ook gereedschappen en materialen in bruikleen zijn meeverzekerd.

Wat is inlooprisico en uitlooprisico?

Schade die wordt ontdekt na de ingangsdatum van de verzekering maar zijn uitgevoerd tijdens de looptijd van de verzekering kunnen onder het inlooprisico vallen. Soms is het inlooprisico meeverzekerd en het is belangrijk om dit vooraf goed te controleren. Ben je gestopt met je bedrijf dan kan het zijn dat je achteraf een claim ontvangt voor schade die is veroorzaakt terwijl de verzekering liep, maar later pas werd ontdekt. Dit is het uitlooprisico en is ook mee te verzekeren.

Related Post